ถูกหวยรางวัล ที่ 1 ขึ้นเงินที่ไหน

ถูกหวยรางวัล ที่ 1 ขึ้นเงินที่ไหน สำหรับผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถนำสลากฯ ไปขึ้นเงินได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

ถูกหวยรางวัล ที่ 1 ขึ้นเงินที่ไหน ที่กองสลาก สนามบินน้ำ

การขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ รางวัลที่1 นั้นเอง ที่กองสลาก สนามบินน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โดยเจ้าหน้าที่กองสลาก จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ในทุกวันทำการ โดยบริการต่อเนื่องไม่หยุดพักกลางวัน 

ถูกหวยรางวัล ที่ 1 ขึ้นเงินที่ไหน ที่ธนาคารกรุงไทย 

ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

โดยเอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่

– ต้องเป็นบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)

– มีสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

– และผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ถูกหวยรางวัล ที่ 1 ขึ้นเงินที่ไหน ที่ธนาคารออมสิน

สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสลากฯ จะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล สามารถขอรับรางวัลเป็นเงินสด หรือขอรับเงินรางวัลโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีผู้ขอรับเงินรางวัลแบบโอนเข้าบัญชีต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์)

โดยคุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล จะต้องบุคคลธรรมดาอายุต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีเบอร์โทรศัพท์ เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและ/หรือ สลากการกุศล ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1

ถูกหวยรางวัล ที่ 1 ขึ้นเงินที่ไหน ที่ธนาคาร ธ.ก.ส.

ผู้ที่ถูกลอตเตอรี่ สามารถนำสลากที่ถูกรางวัล ไปรับการขึ้นเงินรางวัล ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทุกสาขา โดยสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้น รางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น งวดอื่นไม่ได้ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะคิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล แต่ละรางวัล ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัล ต้องนำสลากฯ ที่ถูกรางวัล ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ พร้อมบัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ประกอบการขอขึ้นเงินรางวัล ก็รับเงินได้ทันที